SKLEP BHP > Amortyzator bezpieczeństwa AML L 03

05-837 
Amortyzator bezpieczeństwa AML L 03

 

Podzespół łącząco-amortyzujacy pełni w systemie role elementu powstrzymującego spadanie oraz pochłaniającego energię kinetyczną spadania. Pochłaniając energię kinetyczną, podzespół zmniejsza siłę udarową występującą podczas powstrzymywania spadania do wartości uznanej za nieszkodliwą dla organizmu człowieka.

Może być zastosowany, jeżeli:
całkowita długość amortyzatora z linką jest nie większa niż 2 m
punkt konstrukcji stałej (PKS), do którego dołączony jest układ linka-amortyzator jest położony wyżej niż klamra zaczepowa szelek bezpieczeństwa (zgodnie z PN-90/Z-08057)
pod płaszczyzną (poziomem), na którym stoi pracownik występuje wolna przestrzeń o wysokości minimum 3,5 m

UWAGA
Po powstrzymaniu spadania amortyzator traci swoje właściwości użytkowe i musi być poddany kasacji.